Regulativ

Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser overfor dig som forbruger og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.

Regulativet er godkendt af Horsens Kommune, som er vores tilsynsmyndighed.

Regulativ for Østbirk Vandværk