Velkommen til Østbirk Vandværk

Østbirk Vandværk forsyner + 1.000 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets tre boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Nordre Ringvej.

Vandet pumpes op fra ca. 80 meters dybde. Fra vandværket udpumpes årligt 103.000 m3 vand til værkets forbrugere.