Aflæsning

Vi bruger fjernaflæsning.

Østbirk Vandværk sender ikke aflæsningskort ud.

Vi aflæser din vandmåler for dig ultimo december, hvert år.

Manual til Hydrus vandmåler