Vores verden

Ikke bare ét men hele to vandværker under samme tag

På Østbirk Vandværk lavede man den geniale løsning, at man byggede anlægget som to selvstændige vandværker, der kan fungere uafhængigt af hinanden.

I praksis betyder det, at man er mindre sårbar overfor forurening i en af de 4 boringer, da man uden problemer kan drive vandværket videre. Ved servicering af anlægget kan man også køre videre med den del af anlægget der ikke skal serviceres. Forbrugerne vil derfor ikke være uden vand f.eks. i forbindelse med gennemskylning af anlægget.

 

 

Følg med os ind på vandværket og få et indblik i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra 4 råvandsboringer ude i indvindingsområdet.

 • Indvindingsområdet er et afgrænset areal hvor vi indvinder vandet fra. Når man indvinder vand, så henter man det op fra grundvandet. Vores indvindingsområde

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede sandfiltrene i vores store tanke. 

 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Af og til laver vi retur-skyl for at rense filtrene, skyllevandet ender i et bassin på vandværket.

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 6 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Vi har mange landmænd i vores forsyningsområde og dermed også mange følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.

 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system. Fordi vi ikke kan se om vandet er klart tager vi en masse prøver som viser os om vandets kvalitet er i orden før vi sender vandet ud til dig.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.


På Østbirk Vandværk sikrer vi vandkvaliteten med vandprøver, og det du kan læse mere om her.